2.3 Statické vlastnosti – Vnitřní nosné stěny

V následujících tabulkách jsou souhrnně uvedeny hodnoty všech statických veličin pro vnitřní stěny z broušených cihel Porotherm Profi a Porotherm AKU Profi vyzděných na zdicí pěnu Porotherm Dryfix (tabulka 2.3.1) nebo na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (tabulka 2.3.2).

Statické hodnoty zdiva vyzdívaného na pěnu Porotherm Dryfix byly získány ze zkoušek, hodnoty pro zdivo vyzdívané na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi byly stanoveny podle ČSN EN 1996-1-1.

fk – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku
KE – součinitel pro výpočet krátkodobého sečnového modulu pružnosti E zdiva
fxk1 – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu pro rovinu porušení rovnoběžnou s ložnými spárami
fxk2 – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu pro rovinu porušení kolmou na ložné spáry
fvk0 – charakteristická hodnota počáteční pevnosti zdiva ve smyku při nulovém napětí v tlaku

Tabulka 2.3.1 – Statické údaje pro stěny vyzděné na zdicí pěnu Porotherm Dryfix

Tabulka 2.3.1 – Statické údaje pro stěny vyzděné na zdicí pěnu Porotherm Dryfix

Tabulka 2.3.2 – Statické údaje pro stěny vyzděné na maltu pro tenké spáry (T) Porotherm Profi

Tabulka 2.3.1 – Statické údaje pro stěny vyzděné na zdicí pěnu Porotherm Dryfix

V tabulce 2.3.3 jsou souhrnně uvedeny hodnoty všech statických veličin pro vnitřní stěny z nebroušených cihel Porotherm a Porotherm AKU vyzděných na obyčejné malty pevností v tlaku 10, 5 a 2,5 N/mm2.
fk – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku
KE – součinitel pro výpočet krátkodobého sečnového modulu pružnosti E zdiva
fxk1 – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu pro rovinu porušení rovnoběžnou s
ložnými spárami
fxk2 – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu pro rovinu porušení kolmou na ložné
spáry
fvk0 – charakteristická hodnota počáteční pevnosti zdiva ve smyku při nulovém napětí v tlaku

Tabulka 2.3.3 – Statické údaje pro stěny vyzděné na obyčejné malty (G)

Tabulka 2.3.3 – Statické údaje pro stěny vyzděné na obyčejné malty (G)