2.4 Požární odolnost – Vnitřní nosné stěny

Tabulka 2.4 – Požární odolnost vnitřních nosných stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty)

Tabulka uvádí požární hodnoty omítnutých i neomítnutých vnitřních nosných a nenosných stěn. V obou případech stěny splňují kritéria E-celistvost a I-izolace, přičemž nosné stěny navíc splňují kritérium R-nosnost. Na požární stěny je navíc kladeno kritérium M-mechanická odolnost (odolnost proti rázu „při požáru padající konstrukcí“).

Všechny stěny jsou hodnoceny jako DP1, tzn. konstrukční části stěn nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky stěn sestávají z výrobků třídy reakce na oheň A1.

Požární odolnost vnitřních nosných stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty)