2.2 Ochrana proti hluku – Vnitřní nosné stěny

Vnitřní nosné stěny musí plnit ochrannou funkci proti hluku šířícímu se vzduchem ze sousedních místností. Neprůzvučnost stěn výrazným způsobem ovlivňuje tloušťka omítkových vrstev a jejich hmotnost. Velmi důležitá je též kvalita zdění – rovnoměrné a úplné vyplnění spár je podmínkou pro dosažení deklarované neprůzvučnosti.

Vnitřní nosné stěny z cihel Porotherm vykazují velmi dobré zvukoizolační vlastnosti.

V následujících tabulkách jsou souhrnně uvedeny laboratorní hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti vnitřních stěn z broušených cihel Porotherm Profi vyzděných na zdicí pěnu Porotherm Dryfix, na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi a broušené cihly Porotherm AKU Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (tabulka 2.2.1). Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti zdiva z cihel Porotherm omítnutého z obou stran vápenocementovou omítkou tloušťky 15 mm byly získány ze zkoušek, případně přepočtem těchto hodnot, nebo byly stanoveny podle ČSN EN 12354-1, -2, -3, -4 pomocí výpočetních programů Studia D – akustika.

Rw – laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti

Tabulka 2.2.1 – Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw jednoduchých vnitřních stěn z broušených cihel Porotherm Profi

Výrobek Tloušťka stěny včetně omítek Plošná hmotnost stěny vč. vápenocementových omítek tl. 2×15 mm Rw
[mm] [kg/m2] [dB]
Porotherm 30 Profi Dryfix 330 280 46
Porotherm 24 Profi Dryfix 270 243 47
Porotherm 17,5 Profi Dryfix 205 191 44
Porotherm 14 Profi Dryfix 170 161 43
Porotherm 25 AKU Profi Dryfix 280 295 53
Porotherm 30 Profi 330 283 48
Porotherm 24 Profi 270 246 49
Porotherm 17,5 Profi 205 193 44
Porotherm 14 Profi 170 163 43
Porotherm 30 AKU Z Profi 330 343 55
Porotherm 25 AKU Z Profi 280 298 54
Porotherm 19 AKU Profi 220 229 53

Poznámka: Stěny omítnuté vápenosádrovou omítkou tloušťky 10 mm na obou površích (plošná hmotnost je nižší o 26 kg/m2) mohou vykazovat až o 1 dB nižší vzduchovou neprůzvučnost.

 2x Porotherm 25 AKU Z Profi + minerální izolace tl. 40 mm

2x Porotherm 25 AKU Z Profi + minerální izolace tl. 40 mm

V tabulce 2.2.2 jsou uvedeny laboratorní hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti vnitřních stěn z cihel Porotherm vyzděných na cementovou maltu M 10.
Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti zdiva z cihel Porotherm omítnutého z obou stran vápenocementovou omítkou tloušťky 15 mm byly získány ze zkoušek, případně přepočtem těchto hodnot, nebo byly stanoveny podle ČSN EN 12354-1, -2, -3, -4 pomocí výpočetních programů Studia D – akustika.

Rw – laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti

Tabulka 2.2.2 – Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw jednoduchých vnitřních stěn cihel Porotherm

Výrobek Tloušťka stěny včetně omítek Plošná hmotnost stěny včetně vápenocementových omítek tl. 2×15 mm Rw
[mm] [kg/m2] [dB]
Porotherm 30 330 318 52
Porotherm 24 270 275 52
Porotherm 17,5 205 215 45
Porotherm 14 170 182 44
Porotherm 36,5 AKU 395 412 57
Porotherm 30 AKU SYM 330 372 58
Porotherm 30 AKU Z 330 370 57
Porotherm 25 AKU SYM 280 313 57
Porotherm 25 AKU Z 280 323 56
Porotherm 19 AKU 220 256 54

Poznámka: Stěny omítnuté vápenosádrovou omítkou tloušťky 10 mm na obou površích (plošná hmotnost je nižší o 26 kg/m2) mohou vykazovat až o 1 dB nižší vzduchovou neprůzvučnost.

2x Porotherm 19 AKU + minerální izolace tl. 40 mm

2x Porotherm 19 AKU + minerální izolace tl. 40 mm

V tabulce 2.2.3 jsou uvedeny laboratorní hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti dvojitých vnitřních stěn z cihel Porotherm AKU vyzděných na cementovou maltu M 10, maltu pro tenké spáry Porotherm Profi a na zdicí pěnu Porotherm Dryfix. Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti zdiva z cihel Porotherm omítnutého z obou stran vápenosádrovou omítkou tloušťky 10 mm a se vzduchovou mezerou šířky 40 mm vyplněnou minerální izolací byly získány ze zkoušek, případně přepočtem těchto hodnot, nebo byly stanoveny podle ČSN EN 12354-1, -2, -3, -4 pomocí výpočetních programů Studia D – akustika.
Rw – laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti dvojité stěny

Tabulka 2.2.3 – Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw dvojitých vnitřních nosných stěn z cihel Porotherm AKU

Výrobek Tloušťka stěny vč. 40 mm MW Plošná hmotnost stěny včetně vápenosádrových omítek tl. 2×10 mm Rw
[mm] [kg/m2] [dB]
2x Porotherm 30 AKU SYM 660 675 64
2x Porotherm 30 AKU Z 660 677 64
2x Porotherm 25 AKU SYM 560 559 63
2x Porotherm 25 AKU Z 560 579 63
2x Porotherm 19 AKU 440 446 62
2x Porotherm 30 AKU Z Profi 660 647 64
2x Porotherm 25 AKU Z Profi 560 529 63
2x Porotherm 25 AKU Z Profi Dryfix 560 524 63
2x Porotherm 19 AKU Profi 440 391 62

Tabulka 2.2.4 – Použití cihel Porotherm AKU v jednoduchých a dvojitých stěnách podle požadavků na zvukovou izolaci vnitřních stěn v budovách podle ČSN 73 0532:2010

Legenda:

R’w – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost – požadavek normy ČSN 73 0532:2010 + ZMĚNA Z1:2013;
1 – jednoduchá stěna oboustranně omítnutá vápenocementovou omítkou tl. 15 mm;
2 – dvojitá stěna z vnějších stran omítnutá sádrovou omítkou tl. 10 mm, se vzduchovou mezerou 40 mm vyplněnou minerální izolací Isover AKU nebo Isover UNI
A – doporučená varianta pro použití; B – vhodná varianta pro použití;C – možné, ale nevhodné použit; X – nelze použít;

Dvojitá příčka z cihel Porotherm 25 AKU SYM + minerální izolace tl. 40 mm

Objemová hmotnost cihel 1020 kg/m3, hmotnost stěny včetně omítky 560 kg/m2, Rw = 63 dB pro požadavek normy R’w = 57 dB

Dvojitá příčka z cihel Porotherm 19 AKU + minerální izolace tl. 40 mm

Objemová hmotnost cihel 980 kg/m3, hmotnost stěny včetně omítky 446 kg/m2, Rw = 62 dB pro požadavek normy R’w = 57 dB

Legenda:

R ’w – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost – požadavek normy ČSN 73 0532:2010 + ZMĚNA Z1:2013;
1 – jednoduchá stěna oboustranně omítnutá vápenocementovou omítkou tl. 15 mm;
2 – dvojitá stěna z vnějších stran omítnutá sádrovou omítkou tl. 10 mm, se vzduchovou mezerou 40 mm vyplněnou minerální izolací Isover AKU nebo Isover UNI
A – doporučená varianta pro použití; B – vhodná varianta pro použití;C – možné, ale nevhodné použit; X – nelze použít;

Cihelné zdivo má z akustického hlediska některé nepopíratelné výhody týkající se způsobu šíření zvuku konstrukcí. Kromě výborné neprůzvučnosti cihelné stěny spočívá výhoda zejména ve vysokém útlumu při šíření podélných zvukových vln na rozhraních cihla – spára. Cihelné zdivo je proto výhodné i pro dobrou ochranu proti šíření zvuku konstrukcí od různých zdrojů zvuku (větrací a vytápěcí zařízení, vodovodní instalace apod.) do prostorů, které je nutné chránit před hlukem.

Velmi důležitý je způsob napojení akusticky dělicích stěn na sousedící konstrukce. U vnitřních nosných stěn, které musí většinou staticky spolupůsobit se sousedícími konstrukcemi, se používají tzv. tuhá připojení, která více brání rozechvívání konstrukcí působením zvukových vln, ale méně brání jejich šíření.

Opatření proti šíření zvuku vnější stěnou ve svislém směru
Tuhé připojení vnitřní akusticky dělicí stěny na vnější stěnu
Pružné připojení ve skeletové konstrukci

Poznámka: V případě použití stěny jako požárně dělicí je nutné řešit spáry s pružným připojením jako požárně odolné!

Řez A – A

Řez B – B

Varianta 1

Varianta 2