Vnitřní stěny plní v budovách hlavně tyto funkce – nosnou, ochrany proti hluku uvnitř budovy a také tepelnou. Přehled charakteristických pevností zdiva pro možné kombinace pevností cihel a malt pro zdění včetně zdicí pěny jsou uvedeny v kapitole 2.3 (Statické vlastnosti) podle jednotlivých zdicích prvků.