3.1 Tepelná ochrana- Vnitřní nenosné stěny

Na nenosné vnitřní stěny se vztahují stejné tepelné požadavky jako na nosné vnitřní stěny, požadavky jsou uvedeny v tabulce 2.1.1.
Tepelnětechnické vlastnosti nenosných vnitřních stěn vyzděných z cihel Porotherm a oboustranně omítnutých vápenocementovou omítkou jsou uvedeny grafu.