3.4 Požární odolnost – Vnitřní nenosné stěny

Tabulka 3.4 – Požární odolnost vnitřních nenosných stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty)
Tabulka uvádí požární hodnoty omítnutých i neomítnutých nenosných příček. V obou případech stěny splňují kritéria E-celistvost a I-izolace, přičemž jsou hodnoceny jako DP1, tzn. konstrukční části stěn nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky stěn sestávají z výrobků třídy reakce na oheň A1.

Tabulka 3.4 – Požární odolnost vnitřních nenosných stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty)
Tabulka 3.4 – Požární odolnost vnitřních nenosných stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty)Příklad neomítnuté nenosné příčky Porotherm 11,5 Profi

Příklad neomítnuté nenosné příčky Porotherm 11,5 Profi