3.2 Ochrana proti hluku – Vnitřní nenosné stěny

Pravidla pro dosažení deklarované neprůzvučnosti uvedená pro nosné vnitřní stěny v odstavci 2.2 platí pro tenčí (subtilnější) nenosné vnitřní stěny tím spíše.

Tabulka 3.2.1  Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw jednoduchých nenosných vnitřních stěn z cihel Porotherm

Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw jednoduchých nenosných vnitřních stěn z cihel Porotherm

Legenda: obyčejná malta pro zdění (G) vnitřních stěn – 1750 kg/m3, obyčejná malta pro oboustrannou omítku vnitřní (GP) tl. 15 mm – 1450 kg/m3, malta pro tenké spáry (T) vnitřních stěn – 1500 kg/m3

Tabulka 3.2.2 Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw dvojitých nenosných vnitřních stěn z cihel Porotherm

Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw dvojitých nenosných vnitřních stěn z cihel Porotherm

Dvojitá příčka z cihel Porotherm 11,5 AKU + minerální izolace tl. 100mm
Objemová hmotnost cihel 1050kg/m3, hmotnost stěny včetně omítky 306kg/m2, Rw= 58dB pro požadavek normy R’w = 53dB