1.3 Statické vlastnosti – Vnější stěny

V následujících tabulkách jsou souhrnně uvedeny hodnoty všech statických veličin pro vnější stěny z broušených cihel Porotherm Profi – v tabulce 1.3.1 vyzděných na zdicí pěnu Porotherm Dryfix nebo na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra (pouze cihly Porotherm T Profi Dryfix) a v tabulce 1.3.2 vyzděných na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Statické hodnoty zdiva z cihel plněných vatou Porotherm T Profi a Porotherm T Profi Dryfix a zdiva vyzdívaného na pěnu Porotherm Dryfix byly získány ze zkoušek, hodnoty pro zdivo vyzdívané na maltu pro tenké spáry
Porotherm Profi byly stanoveny podle ČSN EN 1996-1-1.

fk – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku
KE – součinitel pro výpočet krátkodobého sečnového modulu pružnosti E zdiva
fxk1 – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu pro rovinu porušení rovnoběžnou s ložnými spárami
fxk2 – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu pro rovinu porušení kolmou na ložné spáry
fvk0 – charakteristická hodnota počáteční pevnosti zdiva ve smyku při nulovém napětí v tlaku

Tabulka 1.3.1 – Statické údaje pro stěny vyzděné na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra (cihly Porotherm T Profi Dryfix) a na zdicí pěnu Porotherm Dryfix (cihly Porotherm Profi Dryfix)

Statické údaje pro stěny vyzděné na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra (cihly Porotherm T Profi

Tabulka 1.3.2 – Statické údaje pro stěny vyzděné na maltu pro tenké spáry (T) Porotherm Profi

Výrobek Skupina zdicích prvků Pevnost v tlaku [N·mm-2] Tloušťka stěny fk KE fxk1 fxk2 fvk0
[mm] [N·mm-2] [-] [N·mm-2]
Porotherm 50 T Profi (P6) 6 2,9 800 0,13 0,09 0,19
Porotherm 50 T Profi (P8) 8 500 3,5
Porotherm 44 T Profi (P6) 6 2,9
Porotherm 44 T Profi (P8) 8 440 3,5
Porotherm 38 T Profi (P6) 6 2,9
Porotherm 38 T Profi (P8) 8 380 3,5
Porotherm 30 T Profi (P6) 6 2,9
Porotherm 30 T Profi (P8) 8 300 3,5
Porotherm 50 EKO+ Profi (P6) 3 6 1,94 1000 0,15 0,15 0,3
Porotherm 50 EKO+ Profi (P8) 8 500 2,37
Porotherm 44 EKO+ Profi (P6) 6 440 1,94
Porotherm 44 EKO+ Profi (P8) 8 2,37
Porotherm 40 EKO+ Profi (P6) 6 1,94
Porotherm 40 EKO+ Profi (P8) 8 400 2,37
Porotherm 44 Profi (P8) 2 8 3,32 1000 0,15 0,15 0,3
Porotherm 44 Profi (P10) 10 440 3,88
Porotherm 44 Profi (P15) 15 5,15
Porotherm 40 Profi (P8) 8 3,32
Porotherm 40 Profi (P10) 10 400 3,88
Porotherm 40 Profi (P15) 15 5,15
Porotherm 36,5 Profi (P8) 8 3,32
Porotherm 36,5 Profi (P10) 10 365 3,88
Porotherm 36,5 Profi (P15) 15 5,15
Porotherm 25 SK Profi (P8) 8 3,32
Porotherm 25 SK Profi (P10) 10 250 3,88
Statika zdiva

V tabulce 1.3.3 jsou souhrnně uvedeny hodnoty všech statických veličin pro vnější stěny z nebroušených cihel Porotherm EKO+ a Porotherm vyzděných na obyčejné malty pevností v tlaku 10, 5 a 2,5 N/mm2 a na lehkou maltu pevnosti 5 N/mm2 (např. maltu Porotherm TM).
fk – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku
KE – součinitel pro výpočet krátkodobého sečnového modulu pružnosti E zdiva
fxk1 – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu pro rovinu porušení rovnoběžnou s ložnými spárami
fxk2 – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu pro rovinu porušení kolmou na ložné spáry
fvk0 – charakteristická hodnota počáteční pevnosti zdiva ve smyku při nulovém napětí v tlaku

Tabulka 1.3.3 – Statické údaje pro stěny vyzděné na obyčejné malty (G) a lehkou maltu (L)

Výrobek Skupina
zdicích
prvků
Pevnost v tlaku Tloušťka stěny fk KE fxk1 fxk2 fvk0
[N·mm-2] [mm] [N·mm-2] [N·mm-2]
M 10 M 5 M 2,5 LM 5 M 10- M 10 M 2,5 LM 5 M 10 M 5 LM 5
M 2,5 M 5 M 2,5
Porotherm 50 EKO+ (P6) 3 6 500 2,69 2,18 1,77 1,25 1000 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,15
Porotherm 50 EKO+ (P8) 8 3,28 2,67 2,17 1,52
Porotherm 44 EKO+ (P6) 6 440 2,69 2,18 1,77 1,25
Porotherm 44 EKO+ (P8) 8 3,28 2,67 2,17 1,52
Porotherm 40 EKO+ (P6) 6 400 2,69 2,18 1,77 1,25
Porotherm 40 EKO+ (P8) 8 3,28 2,67 2,17 1,52
Porotherm 44 (P8) 2 8 440 4,23 3,43 2,79 1,91 1000 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,15
Porotherm 44 (P10) 10 4,94 4,01 3,26 2,23
Porotherm 44 (P15) 15 6,56 5,33 4,33 2,96
Porotherm 40 (P8) 8 400 4,23 3,43 2,79 1,91
Porotherm 40 (P10) 10 4,94 4,01 3,26 2,23
Porotherm 40 (P15) 15 6,56 5,33 4,33 2,96
Porotherm 36,5 (P8) 8 365 4,23 3,43 2,79 1,91
Porotherm 36,5 (P10) 10 4,94 4,01 3,26 2,23
Porotherm 36,5 (P15) 15 6,56 5,33 4,33 2,96
Porotherm 25 SK (P8) 8 250 4,22 3,43 2,79 1,91
Porotherm 25 SK (P10) 10 4,94 4,01 3,26 2,23