1.4 Požární odolnost – Vnější stěny

Tabulka 1.4.1 – Požární odolnost vnějších stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty)

Tabulka uvádí požární hodnoty omítnutých i neomítnutých vnějších nosných a nenosných stěn. V obou případech stěny splňují kritéria E-celistvost a I-izolace, přičemž nosné stěny navíc splňují kritérium R-nosnost. Na požární stěny je navíc kladeno kritérium M-mechanická odolnost (odolnost proti rázu „při požáru padající konstrukcí“).

Všechny stěny jsou hodnoceny jako DP1, tzn. konstrukční části stěn nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky stěn sestávají z výrobků třídy reakce na oheň A1.

nvg – neudává se žádná hodnota

Název výrobku Požární odolnost nosné Požární odolnost nenosné
dělicí stěny s oboustrannou omítkou požární stěny s oboustrannou omítkou dělicí stěny bez omítky nebo s jednostr. Omítkou dělicí stěny s oboustran- nou omítkou požární stěny s oboustran- nou omítkou dělicí stěny bez omítky nebo s jednostr. omítkou
[minut] [minut] [minut] [minut] [minut] [minut]
Porotherm 50 T Profi Dryfix REI 90 DP1 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP1 nvg EI 60 DP1
Porotherm 44 T Profi Dryfix REI 90 DP0 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP0 nvg EI 60 DP1
Porotherm 38 T Profi Dryfix REI 90 DP1 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP1 nvg EI 60 DP1
Porotherm 30 T Profi Dryfix REI 90 DP1 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP1 nvg EI 60 DP1
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix REI 180 DP1 nvg nvg EI 180 DP1 nvg nvg
Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix REI 180 DP1 nvg nvg EI 180 DP1 nvg nvg
Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix REI 120 DP1 nvg nvg EI 120 DP1 nvg nvg
Porotherm 44 Profi Dryfix REI 180 DP1 nvg nvg EI 180 DP1 nvg nvg
Porotherm 40 Profi Dryfix REI 180 DP1 nvg nvg EI 180 DP1 nvg nvg
Porotherm 36,5 Profi Dryfix REI 180 DP1 nvg nvg EI 180 DP1 nvg nvg
Porotherm 25 SK Profi Dryfix REI 120 DP1 nvg nvg EI 180 DP1 nvg nvg
Porotherm 50 T Profi REI 90 DP1 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP1 nvg EI 60 DP1
Porotherm 44 T Profi REI 90 DP0 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP0 nvg EI 60 DP1
Porotherm 38 T Profi REI 90 DP1 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP1 nvg EI 60 DP1
Porotherm 38 TS Profi REI 90 DP1 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP1 nvg EI 60 DP1
Porotherm 30 T Profi REI 90 DP1 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP1 nvg EI 60 DP1
Porotherm 30 TS Profi REI 90 DP1 nvg REI 60 DP1 EI 90 DP1 nvg EI 60 DP1
Porotherm 50 EKO+ Profi REI 180 DP1 REI-M 90 DP1 nvg EI 180 DP1 EI-M 90 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 44 EKO+ Profi REI 180 DP1 REI-M 90 DP1 nvg EI 180 DP1 EI-M 90 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 40 EKO+ Profi REI 120 DP1 REI-M 90 DP1 nvg EI 180 DP1 EI-M 90 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 44 Profi REI 180 DP1 REI-M 180 DP1 REI 180 DP1 EI 180 DP1 EI-M 180 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 40 Profi REI 180 DP1 REI-M 180 DP1 REI 180 DP1 EI 180 DP1 EI-M 180 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 38 S Profi REI 180 DP1 REI-M 180 DP1 REI 180 DP1 EI 180 DP1 EI-M 180 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 36,5 Profi REI 180 DP1 REI-M 180 DP1 REI 180 DP1 EI 180 DP1 EI-M 180 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 25 SK Profi REI 120 DP1 REI-M 90 DP1 REI 120 DP1 EI 180 DP1 EI-M 90 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 50 EKO+ REI 180 DP1 REI-M 90 DP1 nvg EI 180 DP1 EI-M 90 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 44 EKO+ REI 180 DP1 REI-M 90 DP1 nvg EI 180 DP1 EI-M 90 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 40 EKO+ REI 120 DP1 REI-M 90 DP1 nvg EI 180 DP1 EI-M 90 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 44 REI 180 DP1 REI-M 180 DP1 REI 180 DP1 EI 180 DP1 EI-M 180 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 40 REI 180 DP1 REI-M 180 DP1 REI 180 DP1 EI 180 DP1 EI-M 180 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 36,5 REI 180 DP1 REI-M 180 DP1 REI 180 DP1 EI 180 DP1 EI-M 180 DP1 EI 180 DP1
Porotherm 25 SK REI 120 DP1 REI-M 90 DP1 REI 120 DP1 EI 180 DP1 EI-M 90 DP1 EI 180 DP1