1.2 Ochrana proti hluku – Vnější stěny

Vnější stěny musí plnit ochrannou funkci proti hluku šířícímu se z vnějšího prostředí do prostorů uvnitř budovy. Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov stanovuje ČSN 73 0532 v závislosti na úrovni vnějšího hluku.

Tabulka 1.2.1 – Minimální požadavky na stavební hodnoty vážené neprůzvučnosti R’w obvodových plášťů budov podle článku 6.1 v ČSN 73 0532:2010

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R’w nebo DnT,w , dB
Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06:00 – 22:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m, dB
≤ 50 > 50
≤ 55
> 55
≤ 60
> 60
≤ 65
> 65
≤ 70
> 70
≤ 75
> 75
≤ 80
Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.) 30 30 30 33 38 43 48
Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43
Nemocniční pokoje 30 30 30 33 38 43 (48)
Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 22:00 – 06:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m, dB
≤ 40 > 40
≤ 45
> 45
≤ 50
> 50
≤ 55
> 55
≤ 60
> 60
≤ 65
> 65
≤ 70
Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.) 30 30 30 33 38 43 48
Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43
Nemocniční pokoje 30 30 33 38 43 48 (53)
Vliv zateplení na akustické vlastnosti
Vliv zateplení na akustické vlastnosti

Legenda:
I   
– vnější stěna s tepelněizolační jádrovou omítkou
II  – vnější stěna s fasádním EPS a vnější povrchovou úpravou na izolaci m’2 < 10 kg/m2
III – vnější stěna:
Rw,1 – s vnější povrchovou úpravou m’2 ≥ 10 kg/m2 na izolaci z fasádního EPS
Rw,2 – s vnější povrchovou úpravou m’2 ≥ 10 kg/m2na minerální izolaci

Plné vnější stěny (bez vlivu oken a dveří) z cihel Porotherm vykazují velmi dobrou neprůzvučnost.

Tabulka 1.2.2 – Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw vnějších stěn z cihel Porotherm

Tabulka 1.2.2 – Laboratorní hodnoty vážené neprůzvučnosti Rw vnějších stěn z cihel Porotherm

Legenda:
malta pro tenké spáry Porotherm Profi (T) – 1500 kg/m3
lehká malta pro zdění  Porotherm TM (L) – 600 kg/m3
lehká malta pro vnější omítku (LW) – 430 kg/m3 (tl. 30 nebo 40 mm)
vnitřní sádrová omítka (GP) – 870 kg/m3 (tl. 10 mm)
* pouze s vnitřní sádrovou omítkou (vnější povrch bez omítky – pod ETICS )