Koncové cihly ve vazbě rohu – Vnější stěny

Celé a poloviční koncové cihly se uplatňují i při vyzdívání rohů a koutů vnějších stěn. Pouze při zdění na maltu Porotherm TM se vzniklé svislé kapsy zcela vyplňují touto tepelněizolační maltou. Při zdění na maltu pro tenké spáry nebo na zdicí pěnu Porotherm Dryfix se tyto kapsy nemusí vyplňovat.

Vhodné je použití celé koncové cihly v kolmém napojení na hladký bok – lícovou plochu cihel dobíhajících do rohu/koutu a vyplnění kapsy maltou pro zdění – viz obr. rohu na této straně dole. Toto řešení odstraňuje na stavbě mnohdy „průhlednou“ svislou spáru, která se navíc na jednom líci zdiva rozevírala díky nesymetrickému zazubení základního tvaru cihel.

Příklady vazby rohů různých systémů cihel Porotherm:

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix
(na zdicí pěnu)

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix
(na zdicí pěnu)

Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix
(na zdicí pěnu)