Koncové cihly v ostění a parapetu – Vnější stěny

V září roku 2002 uvedla akciová společnost Wienerberger cihlářský průmysl poprvé na český trh v rámci novinky – superizolačních cihel – nové doplňkové cihly, tzv. koncové. Pomocí koncových cihel polovičních a celých se řeší správná vazba mezi jednotlivými vrstvami zdiva v rozích a koutech a také v parapetech a ostěních oken a dveří.

Koncové cihly jsou na jednom boku opatřeny drážkou šířky 200 a hloubky 45 mm. Při vyzdívání  ostění  se nad sebou postupně střídají poloviční a celé koncové cihly tak, že po celé výšce otvoru tvoří širokou a mělkou drážku. Tato drážka se vyplňuje nejlépe pásem extrudovaného polystyrénu XPS šířky 200 a tloušťky 40 mm, který se do drážky bu pouze  zamáčkne nebo vlepí na terče z omítkové stěrky. Koncové cihly lze taktéž použít v parapetu okenních otvorů, a to tím způsobem, že do lože z tepelněizolační malty se položí svým zazubeným bokem vedle sebe řeznými plochami, přičemž svislá spára mezi cihlami se tence  namaltuje  stejnou  maltou  pro zdění. Do vzniklé vodorovné drážky na horní straně parapetu se opět vkládá stejný extrudovaný polystyrén jako do bočních drážek.

Toto opatření v ostěních a případně v parapetech vylepšuje ochranu obytných místností z hlediska snižování tepelných ztrát okolo výplní otvorů – dveří a oken.

Ukázky použití koncových cihel

Detail parapetu s použitím koncové cihly Porotherm 44 EKO+ K a umístění okna v případě použití překladu Porotherm KP 7.

Detail parapetu s použitím poloviční koncové cihly Porotherm 44 EKO+ 1/2 K a umístění okna v případě použití překladu Porotherm KP Vario

Ostění u otvoru – řez A, B

Vedení řezů A a B jsou vyznačena ve Schématu použití doplňkových cihel u otvoru na vedlejší straně.

Detail použití připojovacích profilů u systému Porotherm – napojení vnější a vnitřní omítky k okennímu rámu.

Zdění ostění a parapetu je potřebné provádět s dostatečnou přesností, aby drážky v cihlách nad sebou, resp. vedle sebe, navazovaly a bylo možné do nich zapravit pruh extrudovaného polystyrénu. Pokud se koncové cihly použijí i v parapetu, je nutné XPS vlepit do drážek v obou ostěních ještě před vyzděním poslední vrstvy parapetu z polovičních nebo celých koncových cihel.

Rámy výplní otvorů se uchycují dvěma způsoby:

  1. do cihelné části ostění pomocí příchytek z pozinkovaného plechu upevněných na rám, nebo
  2. šrouby do hmoždinek či tzv. turbošrouby skrze rám a extrudovaný polystyrén až do cihly; uchycení turbošrouby však omezuje dilatační pohyb rámu při tepelném namáhání.

Příchytka okenního rámu

Zároveň se v obou případech provádí po celém obvodu rámu jeho připojení k ostění a parapetu systémem expanzních pásek a nařasených těsnicích fólií, doizolování rámu ve středové části montážní PUR pěnou. Variantním řešením je impregnovaná těsnicí páska illmod Trio, která umožňuje utěsnění připojovací spáry pouze jedním produktem, přičemž plní všechny tři požadované funkce najednou (navíc odpadá aplikace PUR pěny) – je parotěsná proti pronikání vodních par z interiéru, tepelně izoluje a je vodotěsná proti dešti. Pro „čisté“ provedení detailu v napojení omítky na rám okna, příp. na vodicí lišty rolety, doporučujeme použít připojovací profily pro vnitřní a vnější omítku nebo začišťovací lišty, které vytvoří dokonalou hranu pružného styku omítky s rámem okna bez jeho znečištění a bez trhlin.

Detail ostění a parapetu otvoru z broušených cihel Porotherm Profi s použitím doplňkových koncových cihel K a 1/2 K