1.5 Detaily – Vnější stěny

Stěny vyzděné mezi sloupy do vnějšího líce
Stěny vyzděné mezi sloupy, částečně předsazené
Stěny vyzděné před sloupy

Stěny vyzděné mezi sloupy do vnějšího líce

Schéma vyzdívané nosné železobetonové konstrukce – pohled zvenku
Schéma vyzdívané nosné železobetonové konstrukce
Kotvení pomocí stěnové spony FD KSF – vodorovný řez A-A’
Kotvení pomocí stěnové spony FD KSF
Rozmístění kotevních prvků – Svislý řez B-B’
Kotvení pomocí kotevních trnů, napojení vnitřní omítky na sloup – vodorovný řez A-A’
Kotvení pomocí kotevních trnů, napojení vnitřní omítky na sloup - vodorovný řez A-A’
Kotvení vezděné stěny k ocelové nosné konstrukci
Kotvení vezděné stěny k ocelové nosné konstrukci
Kotvení vezděné stěny k dřevěné nosné konstrukci
Kotvení vezděné stěny k dřevěné nosné konstrukci

Stěny vyzděné mezi sloupy, částečně předsazené

Stěny vyzděné před sloupy

Kotvení spojitě probíhající stěny k železobetonové nebo ocelové nosné konstrukci
Kotvení spojitě probíhající stěny k železobetonové nebo ocelové nosné konstrukci
Kotvení stěny k železobetonové nebo ocelové nosné konstrukci v místě dilatační spáry
Kotvení stěny k železobetonové nebo ocelové nosné konstrukci v místě dilatační spáry
Kotvení stěny k obnažené výztuži železobetonového sloupu
(pouze se svolením statika!)
Kotvení stěny k obnažené výztuži železobetonového sloupu (pouze se svolením statika!)

Poznámka:
Kotvení stěny k nosné konstrukci pomocí kotevních trnů ∅ E8 se provádí v každé třetí ložné spáře.