Výpočet statiky stropu Porotherm

Posouzení únosnosti stropu POROTHERM dle ČSN EN 15037-1