Kotvení vnitřních nosných a nenosných příček – Kotvení a uchycování do cihelného zdiva

Stěnová spona FD KSF z korozivzdorné oceli se zazdívá do vodorovné maltové spáry v místě plánované příčky nebo se k již hotové stěně připevní jedním z následujících způsobů:

  • přišroubuje samořezným šroubem FFS 7,5 x 72 mm
  • připevní pomocí plastové natloukací hmoždinky N
  • přišroubuje šroubem s korozivzdornou úpravou do plastové hmoždinky UX a ohne se k zazdění do vodorovné spáry napojované příčky. Délka spon je 300 mm. Pro tlustší nosné příčky se používá dvojice stěnových spon vedle sebe.
Stěnová spona FD KSF