Kotvení pomocí chemické malty – Kotvení a uchycování do cihelného zdiva

Jedná se o beznapěťové chemické kotvení, které k přenesení sil využívá co největší plochu cihelného střepu. Nosnost kotvy je proto přímo úměrná pevnosti cihelného střepu a hloubce zakotvení. Kotva se skládá ze závitové tyče M 8 až M 16, plastového nebo kovového sítka průměru 12, 14, 16 nebo 22 mm a chemické dvojsložkové vinylesterové malty FIS V 360 S nebo polyesterové malty FIS P 360 S. Minimální hloubka vývrtu pro zakotvení je 150 mm nebo 2/3 tloušťky stěny. Tento typ kotvení je vhodný pro dutinové cihly – např. do cihelných bloků Porotherm T Profi.
Postup montáže:

 • průměr kotevního otvoru pro vkládané sítko zvolit jako průměr závitové tyče plus minimálně 4 mm;
 • bez příklepu vyvrtat kotevní otvor potřebné hloubky;
 • prach z vývrtu vyfoukat proudem vzduchu;
 • vložit plastové nebo kovové sítko, které je na konci zaslepené – ode dna směrem k hrdlu vývrtu natlačit pomocí směšovače (příp. prodlouženého směšovače) chemickou maltu;
 • otáčivým pohybem natlačit až ke dnu vývrtu odmaštěnou závitovou tyč;
 • začistit přebytečnou maltu na povrchu;
 • v nastavené poloze nechat vytvrzovat po dobu 45 až 480 minut v závislosti na teplotě materiálu a prostředí.
chemické dvojsložkové vinylesterové malty FIS V, polyesterové malty FIS P

Chemická malta FIS P 360 S je určena pro vnitřní použití, pozor nesmí do vlhka a betonu! Chemická malta FIS V 360 S nebo FIS VS 150 C je univerzální pro všechna prostředí a oproti FIS P vykazuje několikanásobnou pevnost. Chemické kotvení je vhodné pro kotvení umyvadlových konzol, schodnic, zábradlí, mříží, rastrů odvětraných fasád na bázi skla a keramiky, výplní otvorů, markýz, rolet, světelných reklam, konstrukcí antén, žebříků, drobných ocelových konstrukcí, vedení potrubních instalací, zárubní průmyslových vrat apod.
Toto kotvení se také používá do cihel Porotherm T Profi, ve kterých je nutné, aby chemická kotva byla uchycená nejméně ve třech žebrech cihly.

Přednosti chemické malty:

 • spolehlivost;
 • podstatné zvýšení únosnosti kotvení;
 • dovolená nosnost v děrovaných a voštinových cihlách až 2000 N;
 • snadná aplikace bez mokrých stavebních procesů ve všech polohách vývrtu.
Chemické kotvy, doporučená max. únosnost

Rámová hmoždinka FUR se vyrábí a dodává v kompletu vrut a plastová hmoždinka. Průměr hmoždinky je 8, 10 nebo 14 mm, celková délka 80 až 360 mm. Hmoždinkami FUR lze uchycovat průvlečnou montáží do tloušťky připevňovaného materiálu až 240 mm. Jsou vhodné pro připevňování pomocných konstrukcí (roštů) pro obklady na vnějším a vnitřním povrchu zděné konstrukce, kotvení nosné části ves tavného nábytku apod. Pro požadované zátěže 800 až 1200 N se doporučuje minimální hloubka zakotvení 130 až 160 mm! Pro různá použití mají vruty hmoždinek FUR buď zápustnou hlavu, šestihrannou hlavu nebo u FUR 10 a 14 mm též šestihrannou hlavu s integrovanou podložkou a otvorem pro bit T40 Torx. Dovolené namáhání tahem je 150-500 N v závislosti na průměru hmoždinky.

Rámová hmoždinka FUR Rámová hmoždinka FUR, doporučená max. únosnost FUR 10

Kotvení chemickou maltou
v děrovaných cihlách se sítkem

Kotvení chemickou maltou v děrovaných cihlách se sítkem

Kotvení chemickou maltou
v plných materiálech bez sítka

Kotvení chemickou maltou v plných materiálech bez sítka

Použití chemické kotvy

Použití chemické kotvy

Postup montáže hmoždinky UX
(předsazená montáž)

Postup montáže hmoždinky UX (předsazená montáž) Tabulka 3.4 – Požární odolnost vnitřních nenosných stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty)Postup montáže hmoždinky UX (předsazená montáž)

Postup montáže hmoždinky FUR
(průvlečná montáž)