Přichycování pomocí samořezných šroubů – Kotvení a uchycování do cihelného zdiva

Pro uchycování okenních rámů a rozvodů drobných elektroinstalací nebo pro připevňování stěnových spon FD KSF určených pro kotvení příček lze s výhodou použít samořezné kalené šrouby FFS a FFSZ. Minimální hloubka zakotvení je 65 mm, předvrtání se provádí vrtákem průměru 6 mm (nebo 5 mm). Šrouby, které se vyrábějí v délkách 72, 92, 112, 132, 152, 182, 212 a 252 mm, se zašroubovávají přímo do předvrtaného otvoru v cihle. Šroub přenáší smykové síly do 500 N a tahové síly do 250 N. Pro kotvení okenních rámů do cihel Porotherm T Profi se používají šrouby min. délky 252 mm.

Samořezný šroub FFS a jeho postup použití

Samořezný šroub FFS a jeho postup použití