Hmoždinky plastové – Kotvení a uchycování do cihelného zdiva

Používají se vždy s prodlouženou zónou rozevření – typ UX a FUR. Hloubka uchycení v cihelném zdivu je minimálně osminásobek vrtaného průměru hmož- dinky. Dovolená nosnost od 350 N do 650 N. Jde-li o neomítnuté zdivo a je-li možnost volby místa úchytu, doporučuje se pro zvýšení únosnosti hmoždinky vrtat kotevní otvor ve svislém zámku cihelných bloků nebo ve vodorovné spáře, jestliže byla použita alespoň vápenocementová malta. Montáž hmoždinky se provádí tak, aby vodorovná spára v hmoždince byla vždy rovnoběžně s podlahou (rozevření hmoždinky má být směrem vzhůru a dolů)!

Hmoždinka UX se vyrábí v průměrech 5, 6, 8, 10, 12 a 14 mm, jejich délky jsou 30, 35, 50, 60, 70 a 75 mm. Do hmoždinek UX lze použít vruty o průmě- ru 3 až 4 mm, 4 až 5 mm, 4,5 až 6 mm, 6 mm až 8 mm, 8 až 10 mm a 10 až 12 mm. Délka vrutu by měla být součtem tloušťky připevňovaného materiálu a délky hmoždinky plus 1,5násobek průměru vrutu. Po ukončení montáže musí vždy vrut přesahovat konec hmoždinky o 1,5 průměru vrutu! Hmoždinka je určena pro předsazenou i průvlečnou montáž. Je vhodná pro drobné uchycování vybavovacích a zařizovacích předmětů, interiérových nenosných dekoračních konstrukcí a lehkého nábytku. Dovolené namá- hání tahem je 150-500 N v závislosti na průměru hmoždinky.

Hmoždinka UX Univerzální hmoždinky UX, doporučená max. únosnost UX 8

Rámová hmoždinka FUR se vyrábí a dodává v kompletu vrut a plastová hmoždinka. Průměr hmoždinky je 8, 10 nebo 14 mm, celková délka 80 až 360 mm. Hmoždinkami FUR lze uchycovat průvlečnou montáží do tloušťky připevňovaného materiálu až 240 mm. Jsou vhodné pro připevňování pomocných konstrukcí (roštů) pro obklady na vnějším a vnitřním povrchu zděné konstrukce, kotvení nosné části ves tavného nábytku apod. Pro požadované zátěže 800 až 1200 N se doporučuje minimální hloubka zakotvení 130 až 160 mm! Pro různá použití mají vruty hmoždinek FUR buď zápustnou hlavu, šestihrannou hlavu nebo u FUR 10 a 14 mm též šestihrannou hlavu s integrovanou podložkou a otvorem pro bit T40 Torx. Dovolené namáhání tahem je 150-500 N v závislosti na průměru hmoždinky.

Rámová hmoždinka FUR Rámová hmoždinka FUR, doporučená max. únosnost FUR 10

Postup montáže hmoždinky UX
(předsazená montáž)

Postup montáže hmoždinky UX (předsazená montáž) Tabulka 3.4 – Požární odolnost vnitřních nenosných stěn z cihel Porotherm podle ČSN EN 1996-1-2 (tabulkové hodnoty)Postup montáže hmoždinky UX (předsazená montáž)

Postup montáže hmoždinky FUR
(průvlečná montáž)

Postup montáže hmoždinky FUR (průvlečná montáž)

Plastová natloukací hmoždinka N

Plastová natloukací hmoždinka N

Příklad neomítnuté nenosné příčky Porotherm 11,5 Profi