Kotvení do cihelného zdiva je vzhledem k nehomogenitě základního materiálu (děrování cihel, porozitace střepu) vysoce specializovaná záležitost. Proto doporučujeme řešit případ od případu a v obzvláště složitých případech požádat specialistu o konzultaci, kterou lze doplnit ověřovacím měřením nosnosti zvoleného kotvení.

Vzhledem k pevnostem cihelného střepu a pevnostem maltovin je kotvení a uchycování v děrovaných a voštinových cihlách omezeno pouze na dovolená statická zatížení. Dovolené tahové namáhání se v těchto materiálech pohybuje od 300 do 4000 N. Nedoporučuje se zachycovat dynamické síly! Pro uchycování se používají vždy plastové (nylonové) hmoždinky, pro kotvení ocelový svorník s plastovým nebo kovovým sítkem vlepený do chemické malty.

Otvory pro kotvení a uchycování se vždy vrtají vrtačkou bez příklepu. Pro vrtání se používá spirálový vrták s válcovou stopkou osazený na břitu tvrdokovem (SK plátkem). Břit vrtáku je broušen pro vrtání, úhel čela je 0 stupňů. Obchodní název vrtáku do zdiva je UNI PLUS nebo UNIVERSAL.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Do dutinových materiálů se vrtá zásadně bez příklepu, protože s příklepem se voštiny uvnitř vylamují a tím se podstatně snižuje únosnost hmoždinek a kotev!

S příklepem lze vrtat pouze do cihel Porotherm AKU.