0. Úvod
1. Vnější stěny
2. Vnitřní nenosné stěny
3. Vnitřní nosné stěny
4. Kotvení a uchycování do cihelného zdiva

Stavby z kompletního cihlového systému Porotherm se nejlépe navrhují v půdorysném i výškovém modulu 250 mm. Aby bylo možné správně řešit detaily napojení jednotlivých konstrukcí (roh a kout stěn, okna nebo dveře ve vnější stěně, stěny a stropy, apod.), vyrábějí se též doplňkové tvary cihel – koncové celé, koncové poloviční, rohové, nízké, věncovky a další. Rozměry těchto doplňkových cihel jsou přizpůsobeny účelu jejich použití.

Půdorysný modul

Cihly Porotherm mají ve směru délky stěny skladebné rozměry odpovídající násobku délkového modulu 125 mm. Stěny objektů se proto navrhují nejlépe v půdorysném modulu 250 mm, usnadní se tak práce při vlastním provádění stavby. Počátek půdorysné modulové sítě se umísťuje vždy do vnitřního rohu vnější stěny!

Půdorysný modul vnější stěny tloušťky 440 cm

Roh vnějších stěn – z cihel celých:

Porotherm 44, Porotherm 44 1/2 K, Porotherm 44 R

Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm:

z cihel celých:
Porotherm 44,Porotherm 24
z cihel upravených:
Porotherm 44

Šikmý roh (135°) a kout (225°) vnějších stěn – arkýř:

z cihel celých:
Porotherm 44
z cihel upravených:
Porotherm 44

Šikmý roh (135°) a kout (225°) vnějších stěn

Výškový modul

Cihly Porotherm jsou vysoké 238 mm (Porotherm, AKU, EKO+) nebo 249 mm (Porotherm Profi, T Profi a Profi Dryfix). Cihly s výškou 238 mm se vyzdívají na ložné spáry průměrné tloušťky 12 mm tak, že dohromady tvoří vrstvy zdiva o modulové výšce 250 mm. Doporučená tloušťka ložné spáry se pohybuje od 8 do 15 mm. Stejné výšky vrstev – 250 mm – se dociluje i u cihel se zabroušenými ložnými plochami výšky 249 mm, které se vyzdívají na maltu pro tenké spáry tloušťky do 1 mm nebo na zdicí pěnu Porotherm Dryfix nebo na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra.

Výškový modul